Karin Persson
Karin Persson
Bild null

Karin Persson – Psykosyntes & Yoga

Samtalsterapeut i psykosyntes 1998-2001 Huma Nova, Göteborg Diplomerad meditations-och kundaliniyogalärare 2002-04, Göteborg Ayurvedisk hälsorådgivare/behandlare/utbildare, Ayur-Vedaskolan Markaryd 2006-08 Diplomerad massör, Göteborgs Gymnastiska Institut (GGI) 1987-88

Psykosyntes utvecklades av den italienske läkaren Roberto Assagioli (1888-1974). Grunden i psykosyntes är att människan är en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra. Genom att bli medvetna om våra olika delar kan vi också styra dem bättre och få dem att samspela och verka för vårt bästa. Psykosyntes är en praktisk psykologimetod som inte bara hjälper oss förstå oss själva och varför vi gör som vi gör utan också omsätter våra insikter till praktiskt handlande. Förutom samtalet består psykosyntes av många olika redskap som tex avslappning, visualiserings-och meditationsövningar, fri teckning samt olika gestalttekniker.

Yogan är en flera tusen år gammal tradition från Indien för hälsa, kraft och självkännedom. Det är en kombination av kroppsställningar, andningstekniker och medveten närvaro och är enkla tekniker som passar i stort sett alla. Genom att träna yoga stärker man nervsystemet och frigör blockeringar i kroppen vilket gör att man får ett ökat energiflöde och mer livskraft.

Länk. www.kundaliniyoga.se

Ayurveda är en urgammal indisk hälsolära där man också ser människan som en helhet sammansatt av många egenskaper. Ayurveda betyder kunskap om livet och syftar till att bevara och återskapa hälsa hos den enskilde individen. Ayurveda identifierar ett antal doshor/kroppstyper som var och en har sina specifika särdrag och kvalitéer. Varje individ består av sina speciella utmärkande egenskaper som formar hennes personlighet. Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt och annorlunda perspektiv att se på oss själva och våra starka och svaga sidor. Det är också ett effektivt verktyg för att balansera våra svagheter och utveckla våra möjligheter och vår förmåga till hälsa, vitalitet och välbefinnande. Vid en konsultation får du enkla, individuellt anpassade egenvårdsråd baserade på din personlighetstyp och aktuella situation. Jag gör även marmabehandlingar samt föreläser och utbildar på steg 1 nivå.

Klassisk massage/avspänningsmassage Stimulerar muskulaturen, ökar blodcirkulationen och sträcker ut bindväven i lederna. Verkar avslappnande och stressreducerande på både fysisk och mental nivå och kan dessutom hjälpa dig bli mer medveten om din kropp som helhet.

Karin Persson Psykosyntes & Yoga Järntorgsgatan 12-14 413 01 Göteborg Tfn 0707-736651 kp@comhem.se www.moveri.info/partner/karin

 

Moveri - Centrum för terapi och friskvård info@moveri.info Järntorgsgatan 12-14, vån 5