Mia Börjesson

Socionom och samtalsterapeut

Arbetar med hälsofrämjande samtal för att öka den psykiska och fysiska hälsan.
Samtal med fokus på självtillit och att öka förtroendet till den egna förmågan samt skapa mod att ta hjälp från andra.
Nyckelord: Friskfaktorer, skyddsfaktorer och psykologiskt immunförsvar

mailadress: moc.l1579396251iamg@1579396251ejrob1579396251aim1579396251
tfn: 070-305 89 52
hemsida: www.miaborjesson.se

 

Tillbaka