Mia Börjesson

Socionom och samtalsterapeut

Arbetar med hälsofrämjande samtal för att öka den psykiska och fysiska hälsan.
Samtal med fokus på självtillit och att öka förtroendet till den egna förmågan samt skapa mod att ta hjälp från andra.
Nyckelord: Friskfaktorer, skyddsfaktorer och psykologiskt immunförsvar

mailadress: moc.l1571216887iamg@1571216887ejrob1571216887aim1571216887
tfn: 070-305 89 52
hemsida: www.miaborjesson.se

 

Johan Evertsson

Fil.mag. – *3P Life coach – Utvecklingsmentor

Jag erbjuder Dig en beprövad *samtalsmodell som är inriktad på förståelsen av hur vi människor fungerar.

Inre hälsa är vårt naturtillstånd och det som står i vägen för detta inre välmående är våra tankar, blockeringar och föreställningar om oss själva.

Det har visat sig att det är just de egna insikterna om detta som förändrar våra liv i grunden. De ger oss tillgång till den sinnesfrid och klarsyn som vi alla har inom oss.

Jag guidar dig dit.

Välkommen på ett första kostnadsfritt samtal! Your first visit is free of charge.

Kontakt: es.di1571216887rfsen1571216887nisni1571216887d@ofn1571216887i1571216887

* Three principles, Inside-out understanding, Innate health är olika namn för samma modell.

Tillbaka