Karin Persson

Ayurveda, MediYoga & Psykosyntes

Jag arbetar med olika terapeutiska inriktningar – Psykosyntes, Ayurveda och MediYoga – som alla syftar till att vi ska hitta vår inneboende kreativitet och styrka så vi kan fullfölja våra drömmar och vår högsta längtan. Min roll är att stödja dig i din förståelse i vem du är, vilka behov du har och att du ska få de verktyg du behöver så du kan omsätta dina insikter i praktiskt handlande.

Psykosyntes
Psykosyntes är en holistisk psykologimetod som ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i nära samspel med varandra. Centrala frågor i psykosyntesen är Vem är jag och Vad vill jag med mitt liv? Vad är min potential och vilka begränsningar har jag som hindrar mig att leva mitt liv fullt ut?  Genom att bli medveten om  vår innersta vilja, om våra olika delpersonligheter  och hur de samverkar med varandra,  ges vi möjlighet till nya insikter så vi kan styra våra liv i den riktning  som ger glädje och mening. Förutom samtalet erbjuder  psykosyntesen många olika verktyg som tex  olika visualisering-och meditationsövningar, drömarbete, fri teckning samt olika gestalttekniker.

Ayurveda
Ayurveda är sanskrit och betyder ”kunskap om livet”. Det är ett mångtusenårigt indiskt hälsosystem som syftar till att bevara och återskapa hälsa och välbefinnande hos den enskilde individen. Centralt i Ayurveda är begreppen Vata-Pitta Kapha (doshor) och de kännetecknas var och en av sina specifika särdrag och kvalitéer. Varje individ består i olika grad av dessa doshor som formar vår personlighet på ett mentalt, känslomässigt och fysiskt sätt. Även de obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av är i hög grad förbundna med vår personlighetstyp. Detta betraktelsesätt ger ett holistiskt och annorlunda perspektiv att se på oss själva och våra styrkor och begränsningar.

Ayurvedisk konsultation: Vid en konsultation fastställs din kroppstyp och dina eventuella obalanser. Helheten bedöms med bla självtest och med hjälp av pulstolkning. Du får enkla, individuellt anpassade egenvårdsråd baserade på din personlighetstyp och livssituation. Konsultationen tar 1½-2 timmar.

Abhyanga: Helkroppsmassage som inkluderar  ansikte, händer och fötter. Behandlingen ges med varm olja utifrån din personlighetstyp. Lösgör slaggämnen i kroppen, mjukgör huden och  förbättrar funktionen i leder och muskler. Verkar djupt avslappnande och balanserande. Tar ca 1½ timma.

MediYoga
Medicinsk Yoga – MediYoga, är en yogaform som forskas på och som används i allt större utsträckning av den svenska sjukvården. Studier har visat mätbara effekter på bl.a rygg-och sömnproblem, högt blodtryck, hjärtinfarkt, migrän och stress och utbrändhet. MediYoga är enkel att utföra och har yogaövningar och tekniker som tillsammans skapar en djup och energimässig balans på alla plan.

MediYoga konsultation: Med utgångspunkt från ett antal frågor som berör din hälsa utifrån ett fysiskt, mentalt och känslomässigt perspektiv får du ett yogiskt perspektiv på din hälsa. Du får ett individuellt anpassat yoga-och meditationsprogram som du gör utifrån dina förutsättningar. Tar ca 2 timmar.

Kurser 
Steg 1 Under den här helgen lär vi oss grunderna i Ayurveda med inriktning
på personlig egenvård. Naturens fem element och begreppen Vata, Pitta och Kapha och vad
som utmärker dessa doshor i balans och obalans. Dygnets och årstidens rytmer, hur de
påverkar oss och hur vi kan använda dem på bästa sätt för att spara energi och uppnå högre
välbefinnande. Ätandets konst – måltidsmedvetande, hunger och mättnadskänslor. Hur man
kan äta och njuta av mat utan att skapa slaggprodukter och överflödskilon. Du får också
med dig tips om enkla huskurer som stärker din hälsa.

Steg 2 Agni, livsgnistan, förutsättning för all transformation och hur vi stärker
den. Kroppens sju vävnader. Smakernas betydelse och hur de inverkar på Vata, Pitta och
Kapha. Vi lär oss grunderna för pulsavläsning och andra metoder för att avläsa ditt
hälsotillstånd. De sex stadierna för sjukdomstillstånd – från tillfälliga obalanser i Vata, Pitta
och Kapha till kronisk sjukdom samt följdsjukdomar.

Steg 3 Ayurvedisk definition på en frisk person ur fysisk, mental, känslomässig
och andlig aspekt. Ljud och dess helande kraft på olika områden i kroppen. Chakrasystemet
och dess påverkan på kropp och sinne. Vata, Pitta och Kaphas underavdelningar, s.k
subdoshor och dess specifika områden och funktioner i kroppen. Vi lär oss att avläsa och
tolka subdoshorna i vår egen puls.

Kontakt
Du är välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur jag arbetar samt om de olika  terapi-och behandlingsformerna.

mailadress es.li1665048522amg@8166504852262nos1665048522srepk1665048522
telefon 0707-73 66 51

Tillbaka